• Novinky

    • Začiatok školského roka
     • Začiatok školského roka

      Úlohou modernej školy je okrem iného vytvárať pre deti, žiakov či študentov podnetné prostredie, ktoré je zárukou efektívneho , a zároveň nenásilného a systematického získavania nových informácií, poznatkov či zručností a návykov.

      Bez ohľadu na vek vzdelávaných môžeme povedať , že najlepšie sa nám učí vtedy, keď sú nové poznatky sprostredkované priamo. Známe príslovie: ,,radšej raz vidieť ako stokrát počuť“ je nadčasovým odkazom pre všetkých, ktorí majú skutočný záujem na tom, aby učenie bolo príťažlivé a získané informácie trvácne. Preto sa pri tvorbe plánu práce školy čoraz viac snažíme plánovať pre deti také aktivity, ktoré im prinesú silný emocionálny zážitok, ktorý bude na viac obohatený o množstvo zmyslových vnemov a bude sa spájať s osobnou skúsenosťou. V odbornej pedagogickej obci sa to nazýva zážitkové učenie - staronová aktivizujúca metóda práce.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 2401
   • Prihlásenie